Need Help ?
Call: +977- 031520058

समाचार बिस्तारमा

सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूको नविकरण सम्बन्धमा ।

सप्तरी जिल्लामा अनुमति लिएर संचालन भएका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूले यहि मिति २०७१ मंशिर पहिलो हप्ता सम्ममा आवश्यक काजगात सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क राखि नविकरण गराउनुहुन अनुरोध छ । 

थप जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।